Miki

Mickey

Iako je Miki tek dečačić, može svašta… Svaka porodica sa kojom Miki živi doživi seriju neobjašnjivih ‘nezgoda’, pa se seli iz jedne porodice u drugu. Pošto je njegova prava porodica umrla nesrećnim slučajem, Mikija su preuzele službe i smestile kod usvojitelja. Naravno da su to naknadno saznali.