Ljudska vrsta I, ep. 2

Humans I, ep. 2

Lora pita Anitu da li je izvodila Sofi napolje, ali Anita to poriče. Lora sve više sumnja i oseća se ugroženom zbog prisustva ove savršene “majčinske” figure u njihovoj kući. Hob drži Freda zatočenim. Dok se Hobovi nadležni dive ovom jedinstvenom primerku, Hob uvidi opasnosti koje Fred i njemu slični mogu da predstavljaju za čovečanstvo. I postoji samo jedno rešenje. Moraju sve da ih nađu i unište. Niska ludi u svom zatvoru, u javnoj kući, ali nakon nasilnog ispada, bekstvo se čini mogućim. Napokon pobegne, ali Karen i Pit su joj već za petama. Namera da nađe Anitu/Miju odvodi Lea na još mračnija i opasnija mesta dok traži informacije. Leo ima svoju tajnu i život mu je u opasnosti ako ga Maks ne spase. Džordžovi najgori strahovi krenu kad mu daju robota, Veru. Džordž je prezire, ali da li je doveka osuđen da bude s njom?