Kumba

Khumba

Kumba je mladi mužjak zebre, koji je rođen sa samo polovinom pruga, pa ga njegovo praznoverno krdo optužuje za sušu koja je zadesila zemlju. On zato sa novostečenim prijateljima hrabro kreće na put preko pustinje kako bi pronašao legendarni vodopad na kome su prve zebre dobile svoje pruge. Tokom tog putovanja upoznaje niz živopisnih likova, ali pre nego što se vrati svome krdu, Kumbu čekaju brojne opasnosti i pustolovine. U Kumbinom životu nije sve crno-belo!