Kuća od karata IV, ep. 4

House Of Cards IV, ep. 4

Dok Kler želi da bude njegova potpredsednica, Fransis govori Dagu da pripazi na Seta i da počne da se udvara Lijen Harvi da bi vodio njegovu predsedničku kampanju. Još uvek odana prvoj dami, Lijen pristaje da razmeni informacije o mogućoj ponudi sa Dagom. Istraživanja pokazuju da bi kandidovanje uz njenog muža bilo katastrofalno, Kler daje Lijen poruku koju treba da preda Fransisu u Vašingtonu.