Kuća od karata I, ep. 5

House of Cards I, ep. 5

Nakon što je proveo noć sa Zoi savetujući je šta da radi nakon što napusti Heralda, Fransis se sukobljava sa lobistom sindikata nastavnika Spinelom. Tvrdeći da su ga lagali u vezi sa Zakonom o obrazovanju, Spinela preti štrajkom nastavnika ako se njegove odredbe o razbijanju sindikata ne promene. Fransis ga potkopava ubeđivanjem jednog od dva glavna sindikata nastavnika da odustane od pretnje.