Kruna i zmaj

Crown And The Dragon,The: The Paladin Cycle

Starešine su oduvek govorile da će se tama spustiti, senka, koja će okrenuti brata protiv brata, pošast vatre i čelika. Pošast straha u liku zmaja. Zmaja kog jedna osoba može da nadvlada. Mlada plemkinja koja mora da ispuni svoj poziv i postane predskazani Paladin. Uz pomoć svog ratnika svetla uspeva da nadvlada sve prepreke do cilja.