Kontinuum III, ep. 9

Continuum III, ep. 9

Kirin odnos s Karlosom i Alekom se raspada, a ona juri grupu sjajnih studenata koji se najsavremenijom tehnologijom služe za pljačku. Dok tuguje zbog šokantnog gubitka, povezuje se sa Nepoznatim koji pati od amnezije i pokušava da mu pomogne da otkrije ko je. Kelog se iznova uvlači u Alekovu milost.