Kontinuum II, ep. 9

Continuum II, ep. 9

Nakon oslobađanja, Džulijan se zatekao usred društvenog uragana: javno mnjenje ga želi mrtvog, Sonja želi da on bude figura, a njegovi sledbenici koje čine obični ljudi žele da im bude vođa. I Kira i Karlos su se našli uhvaćeni između svega toga. Budući da zna šta će Džulijan postati, Kira ima moć da zaustavi Džulijanov uspon na vlast. Ali jedini način da to ostvari jeste metak.