Kontinuum II, ep. 12

Continuum II, ep. 12

Kira i Karlos moraju da zaustave Travisa nakon što se dočepao njenog CPS-ovog odela. Kira shvata da je Alek upao u Ešerove kandže.