Kamelot: Obračun

Camelot: Reckoning

Leontes gine u borbi i kaže Arturu da čuva Ginever, a Morgan tvrdi svima da je Artur poginuo i posle toga se narod složi da ona treba da bude kraljica. Ipak, Artur dolazi na njeno krunisanje i razotkriva njene spletke, ali Morganina učiteljica Sibil preuzima svu krivicu, zbog čega je i pogubljena. Ipak, Merlin i Artur nisu obmanuti, a ni Morgan još ne odustaje.