House Of Cards III, ep. 13

House Of Cards III, ep. 13

Dok Grinova dojava šalje Daga u Karakas da primora Orseja da preda ono što zna o Rejčelinoj lokaciji, Fransis i Kler su u De Mojnu na konačnom obračunu pre sastanka u Ajovi. Sa anketama koje pokazuju da su u gotovo mrtvoj trci, Fransis i Danbarova nastavljaju da iznose svoje argumente pred glasačima. Fransis odbija Klerin zahtev za grub seks, pa se ona sama vraća u Belu kuću.