House Of Cards III, ep. 10

House Of Cards III, ep. 10

Dok Fransis odgovara na pitanja glasača iz Ajove, Kler se bori da spreči Izraelce i Palestince da napuste mirovni plan nakon što je Rusija odgovorila na bombardovanje. Kada Izrael objavi da proglašava zonu zabrane letova kako bi naterao Ruse da se povuku, Kler ne može da ubedi svog ambasadora u UN da natera Tel Aviv da ponovo razmisli.