Hemlok Grouv I, ep. 8

Hemlock Grove I, ep. 8

Roman je ljut na Pitera zbog intimnosti s Litom, ali ljuti se i na samog sebe. U vožnji je ušmrkao kokain i razbio se blizu Instituta. Uđe hipnotišući čuvare. Ide do dr Prajsa. Linda Rumansek sazna za Piterovu vezu s Litom Godfri. Šeli Godfri odvodi Romana na tavan gde, u komi, vidi „Lepu Šeli“, lepu viziju svoje sestre. Kaže mu da je doživeo „Silazak“, obredni silazak u podzemni svet zbog ispunjavanja zadatka, ili da porazi suparnika. Upozorila ga je da treba da se bori sa zmajem. Dr Šaser kaže šerifu da je u sve to uključen i Institut, da je mlin poprište više ubistava, i da je Olivija Godfri upir. U Romanovoj viziji, suočen je sa svojim mrtvim ocem, Džej-Arom Godfrijem.