Hemlok Grouv I, ep. 7

Hemlock Grove I, ep. 7

Dr Šaser istražuje mlin i pronalazi ostatak Lisinog tela, otiske Pitera i Romana kao i otisak štikle. Pozove policiju, ali gradonačelnik insistira da se pronalazak ne otkrije. Piter priznaje da je pogrešio družeći se s Romanom Godfrijem i da je naučio svoju lekciju. Roman zna da će naslediti očev imetak sa 18 godina. Normana Godfrija hitno pozovu na posao. Fransis Pulman je pronađen mrtav. Lita Godfri pronađe oproštajno pismo. Završi sa upozorenjem da Norman neće dozvoliti da ga Olivija uništi. Roman i Piter više nisu prijatelji.