Goran

Goran

Jedino što Goran u životu želi je da se brine za svoju ženu Linu. Međutim, ljudi oko njega kroje mu život po vlastitim idejama i time dovode u pitanje njegov jednostavan i bezbrižan život. Karakteri, stavovi i uverenja sukobljavaju se u idiličnom okruženju snegom zavejanog Gorskog Kotara. Idila se pretvara u noćnu moru, a sedam života biće zauvek uništeno.