Fortitjud I, ep.8

Fortitude I, ep.8

Još jedno ubistvo je potreslo grad, ali ovog puta identitet ubice čini se očitim. Može li ovaj slučaj da bude tako jednostavan? Morton i Den ispituju Markusa, koji je bio prvi na poprištu. Ne izgleda kao počinilac. U međuvremenu, policija nalazi Širli kako leži u supermarketu. Mrtva je. Policija pazi na telo kada uoče da ih Keri posmatra.