F ŠEST

Foxtrot Six

Intenzivne klimatske promene okreću svetsku ekonomiju naglavačke. Sa propadanjem useva i rastućim cenama hrane, hrana je zamenila naftu kao najvredniju robu na svetu. Među retkim zemljama koje su još uvek plodne, Indonezija se brzo uzdiže kao sledeća ekonomska supersila, ali njenu vladu iznenada i nemilosrdno preuzima omiljena odmetnička politička partija.