Eš protiv zlih mrtvaca 2: Obmana

Ash vs Evil Dead - Season 2: Delusion

Eš se probudi u ludnici. Doktor koji se čini susretljivo uporno pokušava da ga nagovori da prizna svoja strašna dela kako bi mogao da počne proces izlečenja. Ešov svet počinje da se urušava. Da li je sve ovo bio plod njegove mašte? Da li je on zaista Eš Koljač?