Eš protiv zlih mrtvaca II, ep. 10

Ash vs Evil Dead II, ep. 10

Eš, Rubi i Keli se bore s prošlošću da bi došli u budućnost u kojoj je Pablo živ, a svet siguran od zla. Ali, porodica iz pakla ima druge planove. Eš se bori protiv Baala da bi spasao čovečanstvo i vratio zlo u pakao.