Džek i Džil protiv svih

Jack And Jill Vs The World

Džek je šef marketinga čiji je život sjajan kao i oglasi koje objavljuje. Džil je nova u gradu i može da se osloni samo na svoj vatreni karakter i romantične uzore. Suprotnosti se privlače i zajedno stvaraju svoja pravila po kojima žive. Ali Džil izda Džeka prekršivši prvo pravilo – biti iskren.