Džek Hanter i izgubljeno blago Ugarita

Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit

Dvadesetosmogodišnji Džek Hanter je bahati lovac na blago kojeg njegov mentor, prof. Šejfer, pozove da pođe u Francusku i uzme sliku drevne ploče iz Ugarita iz privatnog muzeja. Na ploči bi mogli da budu tragovi do izgubljenog blaga, i rajska zvezda drevne kulture Ugarita. Džek ukrade pravi artefakt iz privatnog muzeja i donese ga u SAD, pa sa Šejferom čita drevnu pesmu s ploče, ali ne slažu se u njenom značenju. Džek mora da pošalje sliku ploče dr Aliju, arheologu u Siriji, Šejferovom kolegi. Dok je Džek pratio Šejferovu pomoćnicu, Liz Džonson, do njenog stana, uljez je provalio u Šejferovu kancelariju, ukrao ploču i ubio Šejfera. Kad se Džek vratio, našao je mrtvog mentora i zakleo se da će ga osvetiti. Njegov jedini trag je dr Ali, kao jedini koji je znao za postojanje ploče. Džek odlazi u Siriju…