Dvojnik II, ep. 7

Counterpart II, ep. 7

Kvar sigurnosnog sistema izazove sumnje. Hauard i Emili Prajm nalaze tragove o istoriji uprave. Kler ispituje svoju odanost.