Dvojnik I, ep. 9

Counterpart I, ep. 9

Emili Prajm i Šo sprečavaju Poupa da ubije Kaspara i obećaju da će ga zaštititi, ali mora da sarađuje s njima. Prajm pobegne nakon što sazna da je meta u potrazi za krticom. Ali otkrije da ga je Kvejl optužio za to. Kler insistira da se ona i Kvejl moraju zajedno izvući iz nevolje, Kaspar otkrije detalje o zaveri i kaže Hauardu da je Emilina nesreća bila pokušaj da je spreče da otkrije Poupov plan. Kler zove Boldvin i kaže joj da mora da ubije i Prajma. Prajm se suoči sa Andrejem u vezi s njegovom aferom sa Emili i vrati njenu torbu da može da pobegne kada se oporavi. Kler namami Kvejla u krevet, samo da ga ima na oku. Kvejl je pijan i prisili Kler da uđe u njegov auto, dok ih prate Oldričovi ljudi, i sleti s puta u nameri da oboje poginu. Hauard kaže Emili Prajm da želi da ode kući.