Dvojnik I, ep. 3

Counterpart I, ep. 3

Sad kad mu je žena na sigurnom u novoj bolničkoj sobi, Hauard se brine o njoj, dok na drugoj strani, Emili Prajm saznaje da je Boldvin uhapšena. Dok berlinska policija pokušava da razjasni sličnost Boldvin i Nadje Fijero, Kvejl saznaje da njegov tast, Roland Fenčer, traži da se ona vrati. Prajm traži od ambasadora s druge strane, Kloda Lamberta, da ne pusti Boldvin dok je on ne ispita. Boldvin kaže Hauardu da njen odlazak neće zaustaviti ubistva. Emili Prajm kreće na drugu stranu i ide u ambasadu. Hauard i Oldrič prate Boldvin do granice. Emili Prajm je drogirana kao deo zamke, a pisma pojašnjavaju da istine više nema.