Dvojnik I, ep. 10

Counterpart I, ep. 10

Kler i dalje insistira da zajedno delaju kako bi zaštitili porodicu, Kvejl se vraća na posao i sazna da obe strane odbijaju da prihvate odgovornost za ranjenog ubicu Anđela Ajsa, koji umire u prelazu na drugu stranu. Kvejl i Fenčer pregovaraju sa Emili Prajm i Šoom. Hauard traži Poupa za pomoć da se vrati kući, Prajm beži iz Berlina. Žele da ispitaju Anđela Ajsa pre nego što umre. Fenčer i Kvejl insistiraju na tome da sačekaju i prisile drugu stranu da prihvati odgovornost. Ali nijedna strana nije voljna da napravi prvi korak i prelaz je sada zatvoren, i završila se decenija diplomatije. Prajm zove Oldriča da se pobrine za Emili, Oldrič preti da će povući njenu zaštitu da bi prisio Prajma da se preda. Prajm kaže Kvejlu da je oprao svoje ime i da se može vratiti na posao, Hauard planira sledeći potez iz zatvora na drugoj strani.