Doušnik

Post, The

Dvoje najslavnijih glumaca svoje generacije, trostruka Oskarovka Meryl
Streep i dvostruki Oskarovac Tom Hanks po prvi put zajedno u istorijskojj
političkoj drami Stevena Spielberga.
Radi se o istinitom događaju i aferi „Pentagon Papers“, odnosno ulozi koju su
u njoj odigrale novine.
Radnja je fokusirana na objavu pentagonskih dokumenata u Washington
Postu, kojima su 1971. njegovi novinari otkrili istinu o vijetnamskom ratu.
Pentagonski dokumenti predstavljaju niz službenih dokumenata američkog
ministarstva obrane koji su procurili tako što ih je vojni analitičar Daniel
Ellsberg dostavio novinarima.