Dolina Bogova

Valley of the Gods

‘Dolina bogova’ spaja tri odvojene radnje kako bi stvorila epsku fantastičnu priču. Razvedeni pisac Džon Ikas (Džoš Hartnet) angažovan je kako bi napisao biografiju najbogatijeg čoveka na svetu, povučenog Vesa Taurosa (Džon Malkovič). Džon ne zna da je zemlja kojom korača sveta i da je u sporu između industrijalca bogataša Vesa Taurosa (Džon Malkovič), koji želi da minira zemlju zbog urana, i borbenog lokalnog indijanskog plemena Navaho. Taurosovi postupci otkrivaju bića iz Navaho legendi za koje se smatralo da nisu ništa više od mita.
Dok se tri strane sukobljavaju, predlozi o tome šta je zaista vredno dolaze u fokus kad bogovi starih ratuju protiv želja modernog čoveka.