Dolazak

Arrowhead

Kaj je ratni zatvorenik uhvaćen između dve vojske, a ne veruje u ideologiju nijedne od njih. Kad mu ponude mogućnost oslobođenja, kreće na poslednju spasilačku misiju, samo da bude ostavljen na pustom mesecu, na koji mu padne brod, „Erouhed“. Kaj uskoro shvati da je najsmrtonosnije biće na mestu na kojem se nalazi on sam.