Dok đavo ne sazna da si mrtav

Before the Devil Knows You're Dead

Dva brata organizuju pljačku juvelirnice svojih roditelja misleći: „ako nemamo oružje, neće biti nasilja i problema“… Međutim, sve im pođe naopako, pa krene serijal događaja zbog kojiha se niko od njih ne izvuče nepovređen.