Dnevnik čuda

Book Of Wonders, The

Majka pronalazi dnevnik svog sina u kojem piše „10 stvari koje treba da uraditi pre smaka sveta“ nakon što on padne u komu. Počela je radi jednu po jednu stvar u nadi da će njen sin videti kako je život lep i da mora da se vrati.