Čudo od deteta

Wonder Boy

Autobiografski dokumentarni film o Olivijeu Rustenu, umetničkom direktoru „Balmena“.