Čovek iz budućnosti I, ep. 3

Future Man I, ep. 3

Tajger i Vulf odluče da je vreme da dr Kroniš umre. Džoš nevoljno odluči da pomogne. Krene u laboratoriju u kojoj naiđe na Džeri, koleginicu koja mu se oduvek sviđala, i shvati da ona više nije Kronišova partnerka i da prodaje istraživanje Kinezima! Sada nema smisla ubiti Kroniša – njegovo istraživanje je obelodanjeno. Tajger i Vulf se pojave u laboratoriji. I biotici. I napadnu Tajger i Vulfa.