Cena moći

Runner, The

Kejdž glumi Kolina Prajsa, kongresmena Luizijane koji predstavlja Drugi okrug, koji uključuje Nju Orleans i delove Zaliva. U aprilu 2010. dogodilo se izlivanje nafte britanske naftne kompanije, i Prajs tada dobija nacionalno odobrenje svojim TV molbama za federalnu pomoć u zaštiti obalskog ekosistema i pomoć lokalnim poslodavcima. Njegova dela su podstakla hladnu suprugu gladnu moći Deboru (Connie Nielsen), zastupnicu naftne industrije, da traži podršku za Prajsa kako bi se kandidovao za Senat.