Spartak III, ep. 3

Spartacus III, ep. 3

Kras daje naredbu Tiberiju da motri Sinuesu i čeka. Cezar ne želi da bude dečakov pomoćnik, obezglavljuje kukavičkog vratara koji je pobegao i javlja da je Spartak lako zauzeo grad. Usprkos Spartakovim željama, preživeli Rimljani trpe veliku okrutnost. Posebno je okrutna Kriksova psihički izranjavana Nevija, koja ubija kovača Atija. Nakon dolaska kilikijskih gusara, Spartak saznaje da je njihov kapetan Herakleon sklopio tajni dogovor s pokojnim magistratom Enijem da upotrebljava njegov pečat za prodaju svoga plena po tržišnim cenama. Herakleon nudi savez. Spartak pristaje, uglavnom da bi kupio zalihe koje su im hitno potrebne. Sumnjičave vođe se sastaju izvan grada, ali posmatra ih Tiberije koji odlučuje da napadne. Gusarska artiljerija je zaslužna za pobedu. Teško ranjenog Tiberija odnose s bojišta.