Čarobni grad: Dvorci od peska

Magic City: Castles Made of Sand

Ajk se trudi da podmiti službenike da legalizuju kockanje u kockarnici. Veru poseti stari prijatelj, pa se Ben pita da li mu je žena verna. Ajk pita svoju bogatu bivšu rođaku za uslugu.