Boš VI, ep. 6

Bosch VI, ep. 6

Hotel As: Čendler posreduje u nagodbi koja dovodi do priznanja, dajući Bošu i Edgaru sve što im je potrebno da krenu za Kentovim ubicom. Boš je sve dublje u uličnoj gužvi u kojoj je uključena Dejzi, a Elizabet stvara probleme kad sama krene da prati trag. Irving stvara novu radnu grupu za borbu protiv beskućništva, a Bilets stavlja Vegu i Pirsa u neugodan položaj.