Bog zna zašto

Reason, The

Kada se misteriozni čovek pojavi u gradu, počinju neobjašnjiva čuda i menjaju živote svakoga koga sretne. Tu je majka čiji petogodišnji sin boluje od leukemije, dva lekara – jedan je ateista i progonjen prošlošću, a drugi je briljantni mladi onkolog koji sve svoje nade polaže u moć savremene medicine i slepi sveštenik čiji 38-godišnji sin nije progovorio ni reč. Svi će se okupiti u društvu ovog stranca koji će ih naučiti pravom smislu vere i nade.