Birmingemska banda II, ep 5

Peaky Blinders II, ep. 5

U Londonu, Darbi Sabini i njegovi ljudi završavaju s jelom. U Birmingemu, Poli i Majkl se spremaju za večeru, a gradonačelnik Kembel vodi površan seks sa svojom stanodavkom. Na Peši, Alfi objašnjava religiozni obred i upućuje bandu kako treba da se ponašaju. Obred zahteva žrtvovanje koze… po imenu… Tomi Šelbi. U trenutku kada kozi preseku vrat, Alfi izvlači pištolj iz unutrašnjeg džepa i upuca Bilija Kičena u čelo. U Birmingemu, policija upada kod Poli. Sabini sa svojim ljudima upada u klub “Idn” i traži svoje. Upućuje poruku romskom kralju da će se, onaj koji im dođe, vratiti u komadima. Bili je mrtav, ostali članovi bande izudarani pištoljem, a Artur vezan i pretučen. Alfi briše kozju krv sa Artura i ljubi ga u obraze – dar od Sabinija – trenutak pre nego što se Artur onesvesti. Policija uleti u skladište i Alfi nevino kaže da je Artur životinja i da je poludeo. Majkla odvodi policija. Kaže da Polin sin ima informacije koje Kembel želi. Poli viče na Majkla da ućuti. Tomi će ga izbaviti ujutro.