Beskrajan Božić

Pete'S Christmas

Srednje dete koje nikoga ne zanima neočekivano se nađe u centru svih događaja kad shvati da mu se užasan porodični Božić stalno ponavlja. Kao jedini kojem se taj dan neumorno ponavlja, odluči da iskoristi svoj jedinstveni dar da bi malo promenio praznik i priredio svojoj porodici Božić koji nikad neće zaboraviti.