Barut – 3. deo

Gunpower - Part 3

Uoči državnog otvaranja parlamenta, zaverenici utovaruju bačve s barutom u tunele ispod Vestminsterske palate. Otac Garnet je pod pritiskom da otkrije zaveru.