Automata

Automata

Žak Vaukan je agent robotske korporacije ROC, koja istražuje slučajeve kada roboti krše primarne protokole, koji im brane da povrede čoveka. Ono što će otkriti imaće duboke posledice za čovečanstvo.