Arčer IV, ep.1

Archer IV, ep.1

Arčer je izgubio pamćenje i odluči da je jedini lek vikend u velnesu.