Arčer II, ep.10

Archer II, ep.10

Agencija se zatvara nakon što su Pam oteli otmičari. Čekajte, Pam? Da, ali otmičari su zapravo hteli Čeril/Karol. Čekajte, Čeril/Karol? Da, jer Čeril/Karol nije ona kojom se predstavlja. Ili kakvom? Odgovore na ta pitanja – i na još dva – naćemo u ovoj epizodi Arčera.