Arčer I, ep.7

Archer I, ep.7

Kad bomba zapreti da ugrozi prvo putovanje luksuznog aviona Ekscelzior, Arčer i ekipa agencije moraju da se bore protiv vremena (i jedni protiv drugih) kako bi sprečili katastrofu.