Mali haos

Little Chaos, A

1682. je godina. Sabin de Bara (Kejt Vinslet) odlučna je i nadarena pejzažna arhitektkinja koja živi i radi uređujući francuske vrtove i posede. Jednog dana dobija neočekivan poziv: Sabin je odabrana da se prijavi na takmičenje na dvoru kralja Luja XIV (Alan Rikman).
Nakon što je upozna, kraljev poznati pejzažni arhitekta Andé le Notr (Matijas Šunarts) u početku je uznemiren njenim oštrim okom i naprednim razmišljanjem, ali na kraju bira Sabin da izgradi jedan od glavnih vrtova u palati Versaj.
Pod pritiskom rokova i njenim posebnim stilom, Le Notr prepoznaje vrednost
„male količine haosa“ u Sabininom radu.