Zabava sa ubistvom

Complicity

Kad, naizgled dobra zabava, krene u pogrešnom smeru, grupa tinejdžera mora da odluči o svojim sudbinama. Slučaj ‘rekla-kazala’ bez svedoka… doveden do krvi i smrti. I kako se rešiti tela, kako se dogovoriti šta će reći, jer nikome se ne ide u zatvor…