Vera Drejk

Vera Drake

Vera Drejk je nesebična žena koja je potpuno posvećena svojoj porodici radničke klase koja je voli. Svoje dane provodi obožavajući ih, takođe se brine i o svom bolesnom komšiji i staroj majci. I tajno posećuje žene i pomaže im da pobace. Takvo nešto je ’50-ih godina u Engleskoj bilo protivzakonito. Vera na to gleda kao da pomaže ženama u nevolji, i to čini sa osmehom na licu i uz reči ohrabrenja. Međutim, kada je vlasti otkriju, Verin svet i porodični život brzo se raspliću.