Urlikanje V

Howling V

Nakon 500 godina otvaraju se vrata jednog dvorca u Mađarskoj radi turizma. Nekoliko odabranih turista iz različitih delova sveta dobiva priliku da ga poseti. No, uskoro počinje strava…