U njenoj koži

I Am You

Priča o 15-godišnjoj devojci koja nestaje, zaanovana na istinitoj priči o devojci Rejčel Barber koja je nestala 1. marta 1999. godine i koju je okrutno ubila bivša komšinica njene porodice, Kerolajn Rid Roberton, koja je u nekoliko prilika čuvala decu Barberovih dok je bila tinejdžerka.