Teza

Tesis

Zašto su smrt i nasilje tako zadivljujući? Da li je moralno ispravno prikazivati nasilje u filmovima? Ako jeste, postoji li granica onoga što bi trebalo prikazivati? To je tema Anđeline doktorske teze. Ona je studentkinja škole filma u Madridu. Sa Ćemom (koji je potpuno opsednut nasilnim filmovima) pronađe „snaf“ film u kojem muče, pa ubiju mladu devojku. Zatim otkriju da je ta devojka išla u njihovu školu…